TOÀN BỘ NICK TRÊN SHOP LÀ NICK TRẮNG TT

GIÁ TRÊN SHOP LÀ GIÁ THẺ CÀO LUÔN NHÉ

NẠP CARD KHÔNG TRỪ CHIẾC KHẨU 100K = 100.000 VNĐ TẠI SHOP

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số bậc ngọc
Rank
Rank: B.Kim
Ngọc: 60
Tướng: 37
Skin: 13
300.000đ
Rank: Vàng
Ngọc: 75
Tướng: 39
Skin: 34
450.000đ
SKIN BẬT SS NHIỀU LẮM
Rank: B.Kim
Ngọc: 80
Tướng: 43
Skin: 50
1.500.000đ
Rank: Bạc
Ngọc: 60
Tướng: 38
Skin: 17
300.000đ
Rank: Vàng
Ngọc: 50
Tướng: 31
Skin: 20
350.000đ
DƯ 1 ĐÁ QUÝ
Rank: B.Kim
Ngọc: 80
Tướng: 43
Skin: 32
900.000đ
Rank: B.Kim
Ngọc: 90
Tướng: 39
Skin: 36
700.000đ
SKIN HÓT WK SIÊU VIỆT RYOMA ĐẠI ĐƯỚNG NGỌC HƠI CÙI
Rank: Vàng
Ngọc: 60
Tướng: 30
Skin: 18
450.000đ