TOÀN BỘ NICK TRÊN SHOP LÀ NICK TRẮNG TT

GIÁ TRÊN SHOP LÀ GIÁ THẺ CÀO LUÔN NHÉ

NẠP CARD KHÔNG TRỪ CHIẾC KHẨU 100K = 100.000 VNĐ TẠI SHOP

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số bậc ngọc
Rank

Không có tài khoản nào được tìm thấy